látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 104 hónap
Eltelt napok száma 3126 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 971 fő
- Napi új álláshelyek 165 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 855 735 fő


Célállapot -338 735 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Közös megegyezés
Egyéni nyugdíjjárulék
Vezetőállású munkavállaló
Egyszerűsített foglalkoztatás
Munkabérből történő levonás szabályai
Részmunkaidőre történő áttérés szabályai
Napi pihenő
Pótszabadság szabályai 2012. január 1-től
Külföldi állampolgár foglalkoztatása
START kártya

Munkaügy

Teljesítménybérezés

A személyi alapbér és a tényleges munkabér mértéke teljesítménybér esetén

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Az Mt. 142. § rendelkezése úgy rendelkezik, hogy „A munkavállalót - eltérő megállapodás hiányában - a munkaszerződésben megállapított személyi alapbérnek megfelelő munkabér illeti meg” Az Mt. 143. § (1) bekezdése azt írja elő, hogy a munkavállalót megillető munkabér időbérként vagy teljesítménybérként, illetve a kettő összekapcsolásával állapítható meg. A személyi alapbért időbérben kell meghatározni.

Az idézett rendelkezések szerint teljesítménybér alkalmazása esetén elsődlegesen azt kell tisztázni, hogy a munkavállaló - a munkaszerződése szerint - milyen bérformában kerül alkalmazásra, tiszta teljesítménybérről, vagy az időbér és a teljesítménybér kombináciéjáról van-e szé?

Tiszta teljesítménybér alkalmazása esetén a munkaszerződésben rögzíteni kell ezt a tényt, és emellett meg kell határozni egy időbérben (havidíjban, vagy órabérben) megállapított személyi alapbért, mivel a bérpótlékokat (például a műszakpótlékot, vagy a rendkívüli munkavégzésért járó díjazást) a személyi alapbérre kell vetíteni [Mt. 145. §]. Ilyen esetben azonban a munkavállaló a havi munkavégzésért nem az időbérben megállapított havi személyi alapbérét, hanem a tényleges munkateljesítménye alapján megállapításra kerülő teljesítménybérét kapja.

A személyi alapbért (szintén időbérben) a kombinált bér alkalmazása esetén is meg kell határozni a munkaszerződésben. Kombinált bér esetén azonban – a munkaszerződés rendelkezése alapján - többféle megoldás is alkalmazhaté. A felek rendelkezhetnek úgy, hogy a munkavállalót a munkavégzésért az időbérben megállapított személyi alapbéren felül illeti meg egy teljesítményétől függő díjazási rész. Ettől eltérően a felek úgy is rendelkezhetnek, hogy - függetlenül az időbérben megállapításra került személyi alapbértől - a munkavállaló a tényleges munkavégzése alapján egyrészt egy (külön) meghatározott mértékű időbérben (havidíjban vagy órabérben) részesül, amely bérrész a munkaszerződésben meghatározott havi személyi alapbérnél alacsonyabb mértékű is lehet, másrészt a teljesítménye alapján részesül díjazásban.

A tiszta teljesítménybér és a kombinált bér alkalmazása esetén megállapításra kerülő, időbérben megállapított személyi alapbérnek mindig el kell érnie a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezések által előírt minimálbért, illetve ha annak a törvényi feltételei fennállnak, a garantált bérminimumot. A jelenleg hatályos 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. §-a alapján a minimálbér 2008. január 1-jótől kezdődően havi 69.000.- Ft (illetve órabér esetén 397.- Ft). A rendelet 4. §-a értelmében azonban a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló esetében egy garantált bérminimum érvényesül, amely 2008. január 1-jótől kezdődően

- a 2 évnél kevesebb (a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges szakképzettséget, képesítést igénylő szakmában szerzett) gyakorlati idő esetén havi 82.800.- Ft (órabér esetén: 477.- Ft), illetve

- legalább 2 év gyakorlati idő esetén, vagy a gyakorlati időtől függetlenül az 50 év feletti munkavállaló esetében havi 86.300.- Ft (órabér esetén: 497.- Ft).

Mint arra a fentiekben már utaltunk, a tiszta teljesítménybér, vagy az olyan kombinált bér alkalmazása esetén, amelyben egy garantált bérrész és egy teljesítménybér-rész kerül meghatározásra, a munkavállaló a havi tényleges munkavégzéséért nem a munkaszerződésben meghatározott (egyébként időbérben rögzített) személyi alapbérét, hanem a tényleges munkavégzés alapján számított teljesítménybérét, vagy a garantált bérből és a teljesítménybér-részből állé bérét kapja. (Ez esetben a munkaszerződésben meghatározott személyi alapbér csupán a pótlékok számítási alapját képezi.)

A teljesítménybér, illetve a garantált bérből és a teljesítménybérből állé kombinált bér esetén az Mt. 144. § (1)-(2) bekezdését kell irányadónak tekintetni. E szerint „teljesítménybérként a meghatározott feltételeknek megfelelően - legalább a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) jár; ettől érvényesen eltérni nem lehet… A teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállalóra irányadó teljesítménybér-tényezőket úgy kell megállapítani, hogy a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak járó munkabér legalább a kötelező legkisebb munkabér mértékét elérje; ettől érvényesen eltérni nem lehet.” E rendelkezéssel összhangban a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. §-a azt írja elő, hogy „Teljesítménybérezés esetén a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló havi munkabérének (tiszta teljesítménybér, illetve garantált bér és teljesítménytől függő mozgébér együttes) kötelező legkisebb összege a teljesítménykövetelmények százszázalékos és a teljes munkaidő teljesítése esetén …2008. január 1-jótől 69 000 forint” (órabér esetén: 397.- Ft). Az idézett rendelkezések alapján tehát levonhaté az a következtetés, hogy a teljesítménybérben, illetve a garantált bérből és a teljesítménybérből állé kombinált bérben részesülő munkavállaló esetében úgy kell meghatározni a teljesítménybér-tényezőket, hogy - a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén – a munkavállaló számára kifizetésre kerülő munkabér összege a mindenkori minimálbért elérje. E tekintetben két körülményre kell felhívnunk a figyelmet. Egyrészt a teljesítménykövetelmény százszázalékos teljesítése és a teljes munkaidő ledolgozása esetén a munkavállalónak kifizethető tényleges munkabér összegének nem kell elérnie a garantált bérminimumot, amit a 316/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 4. §-a a legalább középfokú iskolai végzettséget, illetőleg szakképesítést igénylő munkakörben foglalkoztatott munkavállaló személyi alapbére vonatkozásában ír elő. Másrészt a munkavállaló tényleges teljesítménye alapján a munkavállaló a minimálbérnél alacsonyabb mértékű teljesítménybérben is részesülhet, ha a százszázalékosnál alacsonyabb mértékű teljesítményt nyújt. Ez utébbi esetben azonban arra is tekintettel kell lenni, hogy az Mt. 143/A. § részletesen szabályozza, hogy a teljesítménykövetelmény megállapítása sérti a jóhiszeműség és tisztesség alapelvét, ha a naptári hónap átlagában az azonos teljesítménykövetelmény hatálya alá tartozé munkavállalók legalább fele nem éri el a százszázalékos teljesítményt, emellett tényleges átlagos teljesítményük száz százaléknál kevesebb, továbbá szabályozza azt is, hogy mikor és milyen feltételek mellett kell alkalmazni a teljesítménykiigazítás szabályait.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2016.

- Egy nagy minimálbér-emelés csak fokozná a munkaerőpiaci bajokat

- Már félig rokkant a magyar, mire eléri a nyugdíjkorhatárt

- Félezren maradhatnak munka nélkül Hargita megyében

- Varga: közel a kompromisszum

- A kamionsofőrök helyét is átveszik a robotok

- Kedvezőtlenül alakul a migránsok munkaerő-piaci integrációja

2012.

- Jövőre is támogatja a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatását a kormány

2011.

- Negyedmillió közmunkás

- A rokkantsági ellátás legkevesebb a minimálbér 30 százaléka lehetne

2005.

- Egyelõre nincs alku a minimálbérrõl

2004.

- A prémium évek programról - Lehetõség a nyugdíj elõtt álló köztisztviselõknek

- Több mint 57 milliárd forint humánerõforrás-fejlesztésre

Ön a 131138 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.196.190.32