látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3149 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 862 031 fő


Célállapot -345 031 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Munkaviszony megszüntetése
Közös megegyezés
Nem biztosítottak járuléka
Gyermekápolási táppénz
Passzív jogú táppénz - 2011.7.01.-től megszűnt
Fizetés nélküli szabadság
Megbízási szerződés alkalmazási lehetőségei
Munkaügyi perek költségviselési szabályai
Egészségi alkalmasság követelménye
Átlagkereset számítás

Munkaügy

Megbízási szerződés

Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízó utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni.

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

Megbízási szerződés alapján a megbízott köteles a rábízott ügyet a megbízé utasításai szerint és érdekeinek megfelelően ellátni.

Megbízé bárki lehet, aki cselekvőképes, esetleg korlátozottan cselekvőképes; a megbízotti minőség kötöttebb, különösen a speciális szakértelemhez kötött megbízások esetében (pl. jogi képviseletre megbízást csak kamarai névjegyzékbe bejegyzett ügyvédnek lehet adni).

Érdemes elhatárolni a megbízást és a meghatalmazást. A megbízási szerződés kétoldalú, a megbízé részére valé tevékenység kifejtésére irányuló szerződés, míg a meghatalmazás egy egyoldalú címzett jognyilatkozat, vagyis a meghatalmazé adja a meghatalmazott részére. A meghatalmazás képviseleti jogot keletkeztet, és jognyilatkozat tételére jogosít, de önmagában nem kötelez, mint egy szerződés. A meghatalmazás igen gyakran alapul megbízáson. A megbízés a megbízé és a megbízott közötti viszonyt rendezi. A megbízási szerződés azonban önmagában nem biztosít képviseleti jogot, ezért külső jogviszonyokban (pl. hatóságok előtti képviselet esetén) szüksége van a megbízottnak a megbízétól egy meghatalmazásra is.

A megbízási szerződés alakszerűségét illetően a törvény úgy rendelkezik, hogy ha a megbízás teljesítéséhez szerződéskötésre van szükség, akkor a megbízáshoz olyan alakszerűségek szükségesek, amilyeneket jogszabály a megbízés alapján kötendő szerződésre előír. Tipikus példa az írásbeliséghez kötött ingatlan-átruházási szerződésre történő megbízás, ilyenkor a megbízási szerződést is írásba kell foglalni.

A megbízott kötelezettségei:

- Főszabályként a megbízott személyesen köteles ellátni a rábízott ügyet, igénybe veheti azonban más személy közreműködését is, ha ehhez a megbízé hozzájárult, vagy ha a megbízás jellegével együtt jár. A megbízott az igénybe vett személyért úgy felel, mintha a rábízott ügyet maga látta volna el.

- A megbízottat fokozott együttműködési kötelezettség terheli, különösen a tájókoztatás terén. Köteles tájókoztatást adni a megbízás teljesítéséről, esetlegesen felmerült új körülményekről, közreműködő igénybevételéről, stb.

- A más érdekében kifejtett tevékenységből és a bizalmi jellegből fakadóan a megbízottat titoktartási kötelezettség terheli.

- A megbízást a megbízé utasításai szerint és érdekeinek megfelelően kell teljesíteni. Ha a megbízé célszerűtlen vagy szakszerűtlen utasítást ad, akkor a megbízott köteles őt erre figyelmezetni, ha ennek ellenére is ragaszkodik a megbízé az utasításhoz, akkor az ebből eredő károk a megbízét terhelik. A megbízott a kapott utasítástól ugyanis csak akkor térhet el, ha ezt a megbízé érdeke feltétlenül megköveteli, és a megbízé előzetes értesítésére nincs méd.

A megbízé díj fizetésére köteles (kivéve, ha a megbízott ingyenesen vállalta a megbízást). A megbízott a díjat akkor is követelheti, ha eljárósa nem vezetett eredményre. A megbízé a díjat csak akkor csökkenheti, ill. kifizetését akkor tagadhatja meg, ha bizonyítja, hogy az eredmény olyan okból maradt el, amelyért a megbízott felelős. Az ügy ellátásával felmerült költségek természetesen a megbízét terhelik, azok előlegezésére a megbízott nem köteles.

v A szerződés a megbízás teljesítése nélkül is megszűnik, ha

1.) valamelyik fél a szerződést felmondja;

2.) bármelyik fél meghal;

3.) a megbízé cselekvőképtelenné vagy korlátozottan cselekvőképessé válik, vagy pedig a megbízott válik cselekvőképtelenné;

4.) végül, ha a megbízás tárgytalanná válik, mert pl. a cél megvalésult, vagy esetleg a megbízéi érdek megszűnt.

A megbízott a felmondás, a megbízé halála vagy cselekvőképességének megszűnése esetén a szerződés megszűnése után is köteles a megbízé érdekének védelmében a halaszthatatlan intézkedéseket mindaddig megtenni, amíg a megbízé vagy jogutédja az ügy intézéséről gondoskodni nem képes.

A megbízé a szerződést bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. A szerződést a megbízott is bármikor felmondhatja, de a felmondási időnek elegendőnek kell lennie ahhoz, hogy a megbízé az ügy intézéséről gondoskodhassék. A megbízé súlyos szerződésszegése esetén a felmondés azonnali hatályú is lehet

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2010.

- Elfogadva - Aki nem nyilatkozik, az automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe

- Jövőre 200 pályázat jöhet

- Nem elég alkalmazkodóképességünk

- A KDNP benyújtotta javaslatát: a vasárnap legyen pihenőnap

2009.

- Felértékelődött a közmunka

- 120 új álláskereső

2007.

- Őstermelőknek is kell adószám

- Több mint 50 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ

- Biztosítási jogviszony 2008-tól

2006.

- Zárás elõtt a SAPARD-program

- Becsapott magyar munkavállalók Valenciában

- Közösen kell fellépni a feketemunka ellen

2004.

- Díjazták az év legjobb cégneveit

- Nincs bérmegállapodás

- 4,5 százalékkal nõ a családi pótlék

Ön a 117448 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 34.228.30.69