látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 102 hónap
Eltelt napok száma 3069 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 068 fő
- Napi új álláshelyek 168 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 840 131 fő


Célállapot -323 131 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Költségtérítés
Rokkantsági nyugdíj
Adóalap-kiegészítés, bruttósítás - 2012.01.01.
Munkabér védelme
Külföldi diák foglalkoztatása
Megbízási szerződés alkalmazási lehetőségei
Vezető tisztségviselők járulékfizetése 2012 évben
Munkaidő beosztás szabályai
Munkaügyi perek költségviselési szabályai
Munkaszerződés érvénytelensége

Munkaügy

Egészségi alkalmasság követelménye

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.)

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A közúti járművezetők egészségi alkalmasságának megállapításáról szóló 13/1992.(VI.26.) NM-rendelet alapján a közúti járművezetők egészségi alkalmassága vizsgálatának célja annak megállapítása, hogy a közúti járművezető-jelöltnek, illetőleg a közúti járművezetőnek nincs-e olyan betegsége, testi vagy szellemi, illetőleg érzékszervi fogyatékossága, amely őt a közúti járművezetésre egészségi szempontból alkalmatlanná teszi. Továbbá azoknak a feltételeknek, illetőleg korlátozásoknak a meghatározása, amelyek mellett a vizsgált személy betegség, testi vagy érzékszervi fogyatékosság fennállása esetén is vezethet közúti járművet.

A közúti járművezető-jelölt - a közúti járművezetők képzéséről szóló külön jogszabályban meghatározott időpontban - előzetes egészségi alkalmassági vizsgálaton, a vezetői, járművezetői (a továbbiakban: vezetői) engedéllyel rendelkező személy pedig az e rendeletben meghatározott időszakos, illetőleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálaton köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál (házi-, illetve üzemorvosnál) megjelenni, és magát a szükséges orvosi vizsgálatnak alévetni.

Ha a közúti járművezető a két vizsgálat időpontja között egészségi állapotában olyan állapotromlást észlel, amely a közúti járművezetésre átmenetileg vagy véglegesen egészségi szempontból alkalmatlanná teheti, illetőleg azt befolyásolhatja, köteles az alkalmassági vizsgálat elvégzésére első fokon jogosult orvosnál orvosi vizsgálatra jelentkezni.

Mit jelent az 1-es, illetve a 2-es csoportú egészségi alkalmasság?

A közúti járművezető-jelöltet, illetőleg a közúti járművezetőt az előzetes, az időszakos, illetőleg soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálat alkalmával az alábbi két csoport valamelyikébe kell sorolni:

a)az 1. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki nem a b) pont szerinti 2. alkalmassági csoportra kérte egészségi alkalmassági vizsgálatát;

b)a 2. alkalmassági csoportba kell sorolni azt a közúti járművezetőt, aki a közúti közlekedési szolgáltatás keretében közúti járművet, megkülönböztető jelzéssel ellátott közúti járművet vezet vagy kíván vezetni, valamint, akit közúti járművezetői munkakörben foglalkoztatnak.

Az egészségi alkalmasságot arra a csoportra vonatkozóan kell megállapítani, amelyre azt az orvosi vizsgálaton megjelent személy kérte. Az 1. alkalmassági csoportra vonatkozóan alkalmasnak minősített személy nem folytathat olyan járművezetői tevékenységet, amelyhez a 2. alkalmassági csoport szerinti egészségi alkalmasság megállapítása szükséges. A 2. alkalmassági csoportba sorolt személyt, egészségi alkalmasságának megállapítása esetén, alkalmasnak kell tekinteni az 1. alkalmassági csoport tekintetében is.

Milyen időközönként köteles megjelenni a járművezető időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton?

Az 1. alkalmassági csoportba tartozé közúti járművezetők közül az, aki a

40. életévét még nem töltötte be, 10 évenként;

40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem töltötte be, 5 évenként;

a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem töltötte be, 3 évenként;

a 70. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.

A 2. alkalmassági csoportba tartozé közúti járművezetők közül az, aki

45. életévét nem töltötte be, 5 évenként;

a 45. életévét betöltötte, de a 60. életévét nem töltötte be, 3 évenként;

a 60. életévét betöltötte, 2 évenként

köteles időszakos egészségi alkalmassági vizsgálaton megjelenni.

Mely esetekben köteles a járművezető soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatnak alévetni magát?

A közúti járművezető az 1.2.2. pontban meghatározott időnél korábban, soron kívül egészségi alkalmassági vizsgálatnak köteles magát alévetni, ha

az egészségi alkalmasság megállapítását végző egészségügyi szerv a vizsgálatra rövidebb határidőt állapított meg;

a külön jogszabályban meghatározott szervek (személyek) kezdeményezésére az egészségi alkalmasságát megállapító szerv erre felszélította;

eszméletvesztéssel járó rosszulléte vagy sérülése volt;

látásélességében szemüveggel nem javíthaté rosszabbodás vagy hallásában a forgalom menetének észlelését zavaré csökkenés állott be;

az eljáré hatóság - a külön jogszabályban meghatározott esetekben - soron kívüli egészségi alkalmassági vizsgálatot rendelt el.

Hol kell az egészségi alkalmassági vizsgálatra jelentkezni?

Az egészségi alkalmasságot első fokon végző szervek:

az 1. alkalmassági csoportba tartozé személy esetén az illetékes háziorvos, a munkavállaló esetében a munkáltató részére alapszolgáltatást nyújté foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa vagy az illetékes háziorvos;

a 2. alkalmassági csoportba tartozé munkavállaló esetében a foglalkozás-egészségügyi szolgálat orvosa;

a fegyveres erők, a rendőrség, a rendészeti szervek, a nemzetbiztonsági szolgálat, a köztársasági őrezred, a büntetés-végrehajtási intézetek, valamint a Belügyminisztérium által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy e szervek állományában teljesít szolgálatot vagy ott munkaviszonyban áll;

a MÁV Vasút-Egészségügyi Szolgálata által kijelölt orvos, ha az érdekelt személy a MÁV egészségügyi ellátási körébe tartozik;

Magyarországon huzamosabb ideig (munkavállalás, tanulmányok folytatása stb.) tartózkodé külföldi állampolgár, illetőleg külföldön élő és legalább 3 hónapja Magyarországon tartózkodé magyar állampolgár esetén az a), illetve b) pontokban meghatározottak;

tartós munkavállalás miatt külföldön tartózkodé magyar állampolgárok esetében a külképviselet (kolénia) orvosa mint kezelőorvos.

Mi a teendő az egészségi alkalmassági vizsgálatot követően?

Az egészségi alkalmasságot első fokon végző szerv a vizsgálat eredményét, az időszakos, illetve a soron kívüli vizsgálat időpontját írásban közli a vizsgált személlyel. Ennek a formátuma egy kétpéldányos "Egészségügyi alkalmassági vélemény, mellyel az okmányiroda csere útján érvényesíti a vezetői engedélyt.

Az egészségügyi alkalmassági vélemény adattartalma:

1. Az egészségügyi szolgáltaté neve, címe

2. A vizsgált személy neve, születési helye, ideje, állandé lakóhelye

3. A vizsgált személy személyazonosságát igazolé irat típusa, száma 

4. Az alkalmassági csoport

5. A korábbi vezetői engedély száma és az abban megtalálhaté korlátozások/feltételek

6. Az alkalmassági vizsgálat eredménye: alkalmatlan; alkalmas; alkalmas feltétellel, korlátozással

7. A legközelebbi orvosi vizsgálat időpontja (év, hónap, nap)

8. A kiállítás helye, ideje

9. Az orvos neve, orvosi bólyegzője

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2014.

- Százezer új munkahelyet hozhat Magyarországon a felhő

2011.

- A Bosch új gyártócsarnokát adták át Miskolcon

2009.

- Több mint ötezer friss diplomás regisztrált a munkaügyi központokban

- Tovább csökkent az első ízben munkanélküliségi segélyért fordulók száma

- Négymilliárd forint erdészeti közmunkaprogramra

2008.

- A munkaügyi hatóság hétvégén Etyeken tartott ellenőrzést

- Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a munkavédelmi főfelügyelőség a nyáron

- A foglalkoztatási helyzetet a stagnálás jellemzi

2007.

- Mobilitási hét

- Luxemburg megnyitja munkaerõ-piacát a kelet-európaiak elõtt

- Modernizált munkaügyi központok

- Újabb munkaerőpiaci nyitás

- Sokan sokat tekertek

Ön a 109313 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.198.142.121