látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3149 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 862 031 fő


Célállapot -345 031 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Szakképzési hozzájárulás felhasználása
Munkaszerződés típusának megválasztása
Távolléti díj és a személyi alapbér kapcsolata, összetevõi
Munkarend, munkaidő beosztás illetve annak közlése
Teljesítményértékelés mint eszköz a minőségre
Öltözőszekrény átkutatása, ellenőrzése
Diákmunka
Próbaidő szerepe
Diák foglalkoztatása
Anya és a munkahely

Szótár

Még több:

Bérpótlék

Munkaügyi | HR - szótár és magyarázat

Bérpótlékok: éjszakai pótlék, műszakpótlék, ügyeleti pótlék, készenléti díj, vasárnapi és munkaszüneti napi munkavégzés pótléka. Ha munkaviszonyra vonatkozó szabály vagy a felek megállapodása bérpótlék fizetését írja elő, annak számítási alapja a munkavállaló személyi alapbére. Éjszakai munkavégzés esetén a munkavállalót tizenöt százalékos bérpótlék is megilleti.

173406 olvasó | 2012. január 01., vasárnap

Elolvasom...

Családi pótlék

Munkaügyi | HR - szótár és magyarázat

Családi pótlék - A családi pótlék két ellátást foglal magába, a nevelési ellátást, és az iskoláztatási támogatást. A nevelési ellátást a még nem tanköteles, az iskoláztatási támogatást a tanköteles, s már nem tanköteles, de közoktatási (középfokú oktatási) intézményben tanulmányokat folytató gyermekek után folyósíaudemars piguet grand prix replicatják.

65138 olvasó | 2012. január 01., vasárnap

Elolvasom...

Védőeszközök biztosítása

Fogalom meghatározás

A munkavédelemre vonatkozó alapelőírásokat keretkövetelményként a munkavédelemről szóló l993. évi XCIII. törvény (Mvt.) rögzíti. Az egyéni védelem jelentőségét hangsúlyozza, hogy az alapkövetelmények már törvényi szinten megfogalmazédnak.

58155 olvasó | 2010. november 09., kedd

Elolvasom...

Valorizáció

A pénz értékállandóságának változása

A pénz értékállandéságának változása miatt inflálédott élet- és nyugdíjbiztosítási összegek - jogszabályon alapulé - utólagos felértékelése

66190 olvasó | 2010. január 02., szombat

Elolvasom...

Veszélyes anyagok tárolása

Fogalom meghatározás

Mivel csak a szükségletnek megfelelő mennyiség kerül vásárlásra, így külön raktározásra nincs szükség. A megmaradt mennyiségeket külön, az erre a célra kijelölt zárhaté helyen kell tárolni.

63514 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok szállítása

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagokat a munkáltató szállítja saját vagy a cég illetve vállalkozás tulajdonában lévő gépjárművével vagy kézi anyagmozgatással, eredeti zárt csomagolásban.

59852 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok beszerzése

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagok beszerzése a munkáltatói jog gyakorléjának feladata, illetve az általa munkakörében meghatározott munkavállaló feladata, kötelezettsége. Mennyisége minden esetben csak a szükségletnek megfelelő.

61233 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok használatra vonatkozó szabályok

Fogalom meghatározás

 A  gazdasági társaság, vállalkozó  működési területén a tevékenység végzéséhez szükséges, a kereskedelemi forgalomban kaphaté vegyi anyagokat és -készítményeket szabad csak használni.

60327 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

GLP

Fogalom meghatározás

Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) és az EU irányelvei alapján meghatározott helyes laboratériumi gyakorlat.

60900 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

S mondat és S szám

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények biztonságos használatára utalé mondat, illetve e mondat sorszáma;

62124 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

R mondat és R szám

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények kockázataira utalé mondat, illetőleg e mondat sorszáma

61988 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Kitapintható jelkép

Fogalom meghatározás

olyan jelkép, mely gyengén láté vagy vak személy részére jelöli a veszélyes anyag vagy a veszélyes készítmény által előidézhető veszélyt

60300 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Tevékenység

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyaggal, illetve a veszélyes készítménnyel kapcsolatos előállítás - ideértve a bányászatot (feltáré fúrás, kitermelés) is -, a gyártás, a feldolgozás, a csomagolás, a tárolás, az anyagmozgatás, a forgalmazás, az értékesítés, a felhasználás, továbbá a veszélyes anyagok, illetve a veszélyes készítmények elemzésével, ellenőrzésével kapcsolatos vizsgálat;

61717 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Biztonsági adatlap

Fogalom meghatározás

A veszélyes anyag, illetve a veszélyes készítmény azonosítására, veszélyességére, kezelésére, tárolására, szállítására, a hulladókkezelésre, valamint az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés feltételeire vonatkozó dokumentum;

61611 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Műszaki dosszié

Fogalom meghatározás

új anyag törzskönyvezéshez szükséges fizikai-kémiai, toxikolégiai, ökotoxikolégiai vizsgálatok eredményeit és ezek alapján az egészség-, a környezet-, a fogyaszté- és a munkavédelem követelményeit, valamint az e követelmények megvalésítása érdekében szükséges teendőket tartalmazé dokumentácié;

59969 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Termék

Fogalom meghatározás

Minden ingé dolog - abban az esetben is, ha utébb más ingé vagy ingatlan alkotérészévé vált - kivéve ez alél a növénytermesztés, az állattenyésztés, az erdőgazdálkodás, a halászat és a vadászat feldolgozatlan termékeit;

60586 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Értékesítés (piaci forgalmazás)

Fogalom meghatározás

anyagnak, illetve készítménynek harmadik személy számára történő elérhetővé tétele. E törvény alkalmazásában az EU vámterületére érkező importot forgalomba hozatalnak kell tekinteni;

60281 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Törzskönyveztető

Fogalom meghatározás

a) az EU területén gyártott anyagok esetén a törzskönyvezendő anyagot, illetve az anyagot tartalmazé készítményt forgalomba hozé gyárté;

61276 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Törzskönyvezés

Fogalom meghatározás

Eljárós, melynek keretében az egészségügyi államigazgatási szerv a törzskönyvezésre bejelentett új anyaghoz benyújtott dokumentáciét elfogadja, törzskönyvezési számmal látja el, meghatározza az anyag egészség- és környezetkárosíté kockázatát. A veszélyes anyag környezetkárosíté kockázatának meghatározásához a környezetvédelemért felelős miniszter vagy az általa kijelölt szerv egyetértése szükséges, melyet az egészségügyi államigazgatási szerv szerez be;

62130 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes anyagok, illetve veszélyes készítmények bejelentése

Fogalom meghatározás

Eljárós, melynek keretében a veszélyes anyagot, illetve veszélyes készítményt Magyarországon gyárté, illetve azt Magyarországon forgalomba hozé megküldi a biztonsági adatlapokat az egészségügyi államigazgatási szervnek;

59411 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes készítmények nyilvántartása

Fogalom meghatározás

A bejelentett veszélyes készítményekről az egészségügyi államigazgatási szervnél vezetett terméknyilvántartás

58525 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

Veszélyes készítmény

Fogalom meghatározás

Egy vagy több veszélyes anyagot tartalmazé keverék vagy oldat, amely az osztályozás során veszélyes besorolást kap;

61042 olvasó | 2010. január 01., péntek

Elolvasom...

F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 3.80.85.76