látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 102 hónap
Eltelt napok száma 3069 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 068 fő
- Napi új álláshelyek 168 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 840 131 fő


Célállapot -323 131 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Távolléti díj
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Rendes felmondás szabályai
Rendes felmondás
Rövidített munkahét bevezetése
Mellékállás, másodállás
Kiküldetés
Álláskeresési járadék
Külföldiek magyarországi munkavállalásának szabályairól
Alkalmi foglalkoztatás - orvosi vizsgálatok
Pihenőnapi szabályok változása
2011 - Munkaviszonnyal kapcsolatos változásai

Munkaügy

Tgyás igénylés

A 2010. május 1-től hatályba lépett jogszabályi változások a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás) igénylésre jogosultak körét szűkíti

Megjelent: 2010. november 25., csütörtök | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A május 1-től hatályba lépett  jogszabályi változások a terhességi-gyermekágyi segély (Tgyás) igénylésre jogosultak körét szűkíti, azonban egy átmeneti szabály szerint a május 1-e után születendő gyermeknél bizonyos feltételek fennállása esetén is április 30-i szabályozást kell alkalmazni a benyújtott igény elbírálása során. A jogosultság megállapításánál alkalmazandé eljárósra kiadott OEP tájókoztató teljes terjedelemben az alábbiakban olvashaté. Tgyás jogosultság feltételei 2010. április 30-t követően született gyermekek esetében annak jár, aki a szülést megelőzően két éven belül 365 napon át biztosított volt, és

a biztosítás tartama alatt, vagy a biztosítás megszűnését követő 42 napon belül szül, vagy

a biztosítás megszűnését követően 42 napon túl baleseti táppénzfolyósításának, illetve a biztosítási jogviszony megszűnését

követően táppénzfolyósításának az ideje alatt, vagy a folyósítás megszűnését követően 28 napon belül szül. 

A jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe bele kell számítani:

a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, Tgyás, Gyed folyósításának az idejót,

közép- vagy felsőfokú intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejóből 180 napot,

a rehabilitációs járadék folyósításának idejót.

A jogosultsághoz szükséges biztosítási időnek nem kell folyamatosnak lennie.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, valamint egyes szociális tárgyú törvények módosításáról szóló 2009. évi LXXIX. törvény 2010. május 1-jótől hatályos rendelkezései a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.) 40. §, illetve a 42/A. §-ában előírtakat, a terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díjra valé jogosultság szabályait alapvetően médosították.

Az igények elbírálásához tájókoztatásul közöljük az OEP kapcsolatos állásfoglalását.

Az Ebtv. 40. §-ának (2) bekezdése alapján: „A terhességi-gyermekágyi segélyre jogosultsághoz szükséges előzetes 365 napi biztosítási időbe be kell számítani

a)  a biztosítás megszűnését követő táppénz, baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély, gyermekgondozási díj folyósításának az idejót,

b) közép- vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán egy évnél hosszabb ideje folytatott tanulmányok idejóből 180 napot,

c) a rehabilitációs járadék folyósításának idejót.”

Az előbbiekben hivatkozott 2009. évi LXXIX. törvény 51. § (6) bekezdése szerint:

„A terhességi-gyermekágyi segély és gyermekgondozási díj esetében, valamint a gyermekgondozási segély és a gyermeknevelési támogatás e törvénnyel megállapított időtartamának vonatkozásában az 50. § (6) bekezdés szerinti:

a) időpontban folyamatban levő ügyekben a 2010. április 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni,

b) időpontot megelőzően megállapított ellátást az e törvény szerinti módosítás nem érinti,

c) időpont előtt született gyermekekre tekintettel igényelt ellátásra akkor is a 2010. április 30-án hatályos szabályokat kell alkalmazni, ha az igénylés ezt az időpontot követően történik.”

A 2010. május 1-jón hatályba lépő jogszabály, valamint az átmeneti rendelkezések értelmében a terhességi-gyermekágyi segélyre valé jogosultság megállapításánál az alábbiak szerint kell eljárni:

Abban az esetben, ha igénylő 2010. május 1-je előtti időponttól kéri a terhességi-gyermekágyi segély megállapítását, és a szülés várhaté időpontját megelőző 28 nap bármelyike még 2010. május 1-je előtti időpontra esik, akkor az egyéb jogosultsági feltételek fennállása mellett a 2010. április 30-án hatályos jogszabályok szerint kell az ellátást részére megállapítani.

Tehát az ellátás igénylésének időpontja (függetlenül az igény benyújtásának dátumától, természetesen az igényérvényesítési határidő betartásával) és az ellátásra valé jogosultság időpontja függvényében:

1.)  Ha a gyermek 2010. május 1-jót megelőzően született, akkor az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

2.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 naptól igényli az ellátást, és ez az időpont 2010. május 1-je előtti időpont, akkor az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

3.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 naptól igényli az ellátást, és a jogosultsága 2010. május 1-je előtti időponttól megállapítható, de a tényleges folyósítás – folyósítási korlát miatt (pl.: gyermekgondozási segélyben, vagy munkabérben részesült) – 2010. április 30-a utáni időponttól történik, az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályban levő jogszabályokat kell alkalmazni.

4.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 napnál későbbi időponttól igényli az ellátást, és ez az időpont már 2010. április 30-a utáni időpont, az elbírálás során a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. (Tehát az igénylő a szülés várhaté időpontjának figyelembevételével már 2010. május 1-je előtti időponttól jogosult lehetne az ellátásra, de ténylegesen csak 2010. április 30-a utáni időponttól igényli az ellátást.)

5.) Ha a szülés tényleges időpontja még nem ismert, az igénylő a szülés várhaté időpontját megelőző 28 naptól igényli az ellátást, és ez az időpont 2010. április 30-a utáni időpontra esik, akkor az elbírálás során a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

6.) Ha az igénylő a biztosítás megszűnését követően (passzív jogon) igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor a jogosultságot csak a szülés tényleges időpontjának ismeretében lehet elbírálni. Ha az igénylő a szülés tényleges időpontjának ismeretében jogosult az ellátásra, és a jogosultsági feltételekkel 2010. május 1-je előtti időponttól rendelkezik (tehát a szülés várhaté időpontját megelőző 28. nap 2010. május 1-je előtti időpont) és az igénylő 2010. május 1-je előtti időponttól igényli is az ellátást, akkor az elbírálás során a 2010. április 30-án hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

7.) Ha az igénylő passzív jogon igényli a terhességi-gyermekágyi segélyt, akkor a jogosultságot csak a szülés tényleges időpontjának ismeretében lehet elbírálni. Ha az igénylő a szülés tényleges időpontjának ismeretében jogosult az ellátásra:

- a jogosultsági feltételekkel 2010. április 30-a utáni időponttól rendelkezik (tehát a szülés várhaté időpontját megelőző 28. nap 2010. április 30-a utáni időpont),

- vagy a jogosultsági feltételekkel 2010. május 1-je előtti időponttól rendelkezik (tehát a szülés várhaté időpontját megelőző 28. nap 2010. május 1-je előtti időpont) de az igénylő csak 2010. április 30-a utáni időponttól igényli az ellátást,

akkor az elbírálás során a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályokat kell alkalmazni.

8.) Ha az igénylő az ellátásra vonatkozó igényét visszamenőleg nyújtja be, például 2010.11.10-én, mely szerint 2010.05.25-én szült, és a terhességi-gyermekágyi segélyt a szülés várhaté időpontját megelőző 28 nappal, 2010.04.27-től igényli, akkor az igény visszamenőleg legfeljebb hat hónapra érvényesíthető, azaz az igénybejelentés napját megelőző 6. hónap első napjától (2010.05.01-től) lehet az ellátást részére megállapítani. Ebben az esetben a 2010. május 1-jón hatályos jogszabályt kell alkalmazni.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2014.

- Százezer új munkahelyet hozhat Magyarországon a felhő

2011.

- A Bosch új gyártócsarnokát adták át Miskolcon

2009.

- Több mint ötezer friss diplomás regisztrált a munkaügyi központokban

- Tovább csökkent az első ízben munkanélküliségi segélyért fordulók száma

- Négymilliárd forint erdészeti közmunkaprogramra

2008.

- A munkaügyi hatóság hétvégén Etyeken tartott ellenőrzést

- Több mint egymilliárd forint büntetést szabott ki a munkavédelmi főfelügyelőség a nyáron

- A foglalkoztatási helyzetet a stagnálás jellemzi

2007.

- Mobilitási hét

- Luxemburg megnyitja munkaerõ-piacát a kelet-európaiak elõtt

- Modernizált munkaügyi központok

- Újabb munkaerőpiaci nyitás

- Sokan sokat tekertek

Ön a 108890 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.198.142.121