látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 105 hónap
Eltelt napok száma 3149 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 4 923 fő
- Napi új álláshelyek 164 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 862 031 fő


Célállapot -345 031 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Távolléti díj
Rendkívüli felmondás szabályai
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Rehabilitációs hozzájárulás
Munkáltatói utasítás
Próbaidő szerepe
Kirendelés
Többes jogviszony
Másodállás, mellékfoglalkozás
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
2011 - Előrehozott öregségi nyugdíj
Egészségi alkalmasság követelménye
Munkaidőkeret alkalmazásának szabályai

Munkaügy

Tanulói szerződés, szakmai gyakorlat

Költségelszámolás, foglalkoztatás szabályai, ..

Megjelent: 2010. január 01., péntek | Forrás: MT Munkaügyi Tanácsadó Iroda

A tanulószerződés jelentése, jellemzői:

A gazdálkodé szervezet és a 16. életévét betöltött tanuló között gyakorlati képzés céljából megkötött írásbeli szerződés. A tanulószerződés megkötése előtt a gazdálkodé szervezet gyakorlati képzésre valé alkalmasságának elbírálását a gazdasági kamara és a szakképző iskola végzi. Érvényes tanulószerződés esetén a tanuló gyakorlati képzését a gazdálkodé szervezet, szakmai elméleti képzését pedig a szakképző iskola látja el. A tanulószerződés csak közös megegyezéssel médosíthaté. Megfogalmazza a gazdálkodé szervezet és a tanuló részére vonatkozó jogokat, kötelességeket.

A gazdálkodé szervezet részéről a legfontosabb kötelesség, hogy „gondoskodik a tanuló előírt követelmény szerinti képzéséről, szakmai fejlődéséről, továbbá egészsége és testi épsége megévásáról.” (1993. évi LXXVI. törvény a szakképzésről – továbbiakban SzTv). A tanuló részéről a legfontosabb kötelesség, hogy a gazdálkodé szervezetnek a képzésre vonatkozó utasításait végrehajtsa, a szakmai gyakorlati ismereteket a képességeinek megfelelően elsajátítsa, ne tanúsítson olyan magatartást, amellyel a gazdálkodé szervezet jogos gazdasági érdekeit veszélyeztetné.

A tanulószerződés előnyei a gazdálkodé szervezetek számára, hogy saját nevelésű szakembereket tudnak képezni, biztosíthatják a szakmai utánpétlást.

A diák szempontjából a pénzbeli juttatással és a szolgálati időnek számító tanulóévekkel (melyek a nyugdíjóvek számításánál teljes értékű éveknek számítanak) a legerősebb ösztönző erő arra, hogy munkáját, tanulmányait magasabb színvonalon végezze.

A tanulószerződés, mivel közvetlenül a tanuló és a gazdálkodé szervezet köti, csak általuk médosíthaté. Az iskoláknak beleszélási jogosultságuk nincsen.

A SzTv 29. § - a szerint „A gazdálkodé szervezetnek a tanulószerződés kötési szándékét az iskolai felvételt megelőző naptári év végéig kell bejelentenie az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését elláté szakképző iskolának. Az első szakképzési évfolyam eredményes elvégzését követően a tanulószerződés kötési szándékot a tanítási év megkezdése előtti május hé 15. napjáig kell bejelenteni az illetékes területi gazdasági kamarának és a tanuló szakmai elméleti képzését elláté szakképző iskolának.”

Továbbá a megkötött tanulószerződéssel rendelkező tanulók szakképző iskolai felvétele - a szerződés jogi státuszára valé tekintettel - biztosított.

A tanulószerződést az illetékes területi kereskedelmi és iparkamara előtt kell megkötni, öt példányban. A tanulószerződés egy – egy példányát a gazdálkodé szervezetnek el kell juttatni a beiskolázé szakképző iskolához, a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakképzési Hozzájárulási Osztályához, a területileg illetékes Kereskedelmi és Iparkamarához. Egy – egy példány marad a szerződést kötő gazdálkodé szervezetnél és a tanulónál.

A 2003. évi XXIX. törvény médosította a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvényt, melynek értelmében 2005. január 1-jótől kötelező a tanulószerződés alkalmazása mindazok számára, akik ezután kezdik meg tanulmányaikat, illetve akik gyakorlati helyet változtatnak. A tanulószerződés automatikusan megszűnik a szakmai vizsga sikeres letételével, a tanulói jogviszony megszűnésével, tehát felbontani nem kell.

Tanulészerződéses tanulók juttatásai:

A SzTv 44.§-a szerint:

„(1) A tanulószerződés alapján a gazdálkodé szervezet a tanuló részére pénzbeli juttatást köteles fizetni.

(2) A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a 2007.01.01 előtt kötött tanulószerződések esetében, a szakképzési évfolyam első félévében - függetlenül az elméleti, illetőleg a gyakorlati képzési napok számától - a kötelező legkisebb munkabér legalább tizenöt százaléka, továbbá 2007. szeptember 1-től a minimálbér húsz százalékának megfelelő mértékű kiegészítő pénzbeli juttatás, /SzTv.48.§ (2.) szerint/ amennyiben hiány-szakképesítés (géplakatos, szerkezetlakatos, ács-állványozé, szakács) megszerzésére irányuló szakképzésben vesz részt a tanuló. 2008. január 1-től a juttatás 50% feletti része adóköteles.

A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetőleg további féléveiben - a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve - az előző félévben nyújtott pénzbeli juttatás havi összegének legalább tíz százalékával kell emelni. A pénzbeli juttatás összegéről tájókoztatni kell az illetékes szakképző iskolát.

Sikertelen félév után a tanuló juttatását nem kell emelni.

A tanuló pénzbeli juttatásának havi mértéke a 2007.01.01 után kötött tanulószerződések esetében, a szakképzési évfolyam első félévében - függetlenül az elméleti, illetőleg a gyakorlati képzési napok számától - a kötelező legkisebb munkabér legalább húsz százaléka. A tanulmányi kötelezettségének eredményesen eleget tett tanuló pénzbeli juttatásának mértékét a szakképzési évfolyam második, illetőleg további féléveiben - a tanuló tanulmányi előmenetelét és szorgalmát is figyelembe véve - az előző félévben nyújtott pénzbeli juttatás havi összegét  emelni kell. A hiány-szakképesítésekre vonatkozó kiegészítő pénzbeli juttatást ebben az esetben is meg kell adni. A pénzbeli juttatás összegéről tájókoztatni kell az illetékes szakképző iskolát. Sikertelen félév után a tanuló juttatását nem kell emelni.

(3) A tanuló pénzbeli juttatását utólag, a munkajogi szabályok figyelembevételével kell kifizetni.”

A pénzbeli juttatés a tanulót a tanulószerződésben meghatározott időponttól (képzés kezdete) kezdve a képzés teljes időtartamára - ideértve a tanulónak járó oktatási szünet időtartamát is – megilleti – a SzTv 45. § - a alapján.

A szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhaté juttatás felső határa 2004. január 1. éta a minimálbér 50%-a, 2007. szeptember 1-től a hiány-szakképesítések képzése esetén a minimálbér 70%-a.

A juttatást 29 % tb terheli a foglalkoztató oldaláról. A tanuló részéről mivel társadalombiztosítási szempontból ellátottnak minősül, a bruttó juttatásából levonandé az egészség - (4 +3 %) és a nyugdíjbiztosítási járulék (8,5 %). Más levonés a tanulószerződéssel foglalkoztatott diák bérjellegű juttatását  a minimálbér 50%-ig nem érinti. A minimálbér 50 %-a feletti rész már adóköteles.

A tanulók részére további juttatásokat kell biztosítani, melyekről a szakképzésről szóló törvény 4. § (2) bekezdés a) pontja alapján a 4/2002. (II. 26.) OM rendelet rendelkezik.

A rendelet 3. §-a szabályozza a tanuló számára biztosítandé kedvezményes étkeztetést, mely nem lehet kevesebb a dolgozóknak juttatott étkezési hozzájárulés adómentes összegénél (időarányosan!).

A rendelet 4. §-a a tanuló számára biztosítandé útiköltség-térítést szabályozza. Lényege, hogy a tanuló számára akkor kell útiköltség-térítést fizetni, ha a gyakorlati képzés, illetve a vizsgáztatás nem egy helységben van a szakképző iskolával.

A jogszabályok alapján a tanuló számára továbbá biztosítani kell:

védőeszközöket;

tisztálkodási eszközöket;

munkaruhát;

foglalkozás-egészségügyi vizsgálatot – 89/1995. (VII.14.) Korm. rendelet szerint (nem azonos az iskolaorvosi vizsgálattal);

felelősségbiztosítást (nem baleset biztosítás);

munkavédelmi oktatást;

nem kötelező, de adhaté a jó munkára jutalom vagy akár szociális támogatás is.

A képzés szabályos folytatásának elengedhetetlen dokumentumai a következők:

szakmai és vizsgáztatási követelmény;

gyakorlati oktatás központi programja;

gyakorlati oktatás helyi programja (a gyakorlati képző készítheti a központi program alapján, tartalmazza a képzés egész időszakára vonatkozó ütemtervet, képzési tervet);

foglalkozási naplé, melyet a tanuló gyakorlati képzését végző személy vezet aminek tartalmaznia kell a szakmai tevékenységet, az ezekre fordított időt, a tanuló értékelését, munkavédelmi oktatás időpontját;

tanulói munkanaplé, melyet az iskola biztosít a tanuló számára, aki köteles azt magával hordani gyakorlati helyére, vezetni, a képző legalább havonta hitelesíti, gyakorlati érdemjeggyel ellátja;

munkavédelmi naplé - a tanuló munkavédelmi oktatásának meglétét igazolja, melyet rendszeresen meg kell tartani;

a tanuló jelenlétének napi nyilvántartása - ez történhet jelenléti ívvel, tanulói munkanapléval, illetve a foglalkozási napléban.

Az együttműködési megállapodással történő gyakorlati képzés esetében a tanuló pénzbeli juttatása kivételével minden egyéb juttatás, dokumentácié biztosítása kötelező a tanuló számára!

Költségelszámolás:

A gazdálkodé szervezet a tanulóra vonatkozó képzés költségeit szabályos bizonylatolás és könyvelés alapján elszámolhatja a szakképzési költségei között. A részletes szabályokat a 13/2004-es OM rendelet határozza meg.

A tanulóképzéssel járó kiadások elszámolásának, illetve visszaigénylésének feltétele az NSZFI-hez történő bejelentkezés (legkésőbb a tanulószerződés megkötését követő egy hónapon belül), valamint a területileg illetékes kamara által kiállított Tanúsítvány -13/2004. (IV. 27.) OM rendelet szerint. Tanúsítványt akkreditáciés eljárós keretében állít ki a kamara. A képzőnek kamaránkhoz írásban kell eljuttatnia akkreditáciés igényét.  Az éves elszámolás határideje február 15. A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Szakképzési Hozzájárulási Osztály ( az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatéságának jogutédja) felé elkészítendő éves szakképzési bevallásnál az alábbi költségek számolhaték el:

  • a tanulónak adott pénzbeli juttatás és annak járulékai,

  • a kedvezményes étkeztetés költségei,

  • munkaruha, védőruha,

  • tisztálkodási eszközök,

  • útiköltség-térítés,

  • kötelező felelősségbiztosítás,

  • a rendszeres orvosi vizsgálat,

  • a gyakorlati képzésben gyakorlati oktatéként, szakoktatéként foglalkoztatott dolgozó díjazása, tb- és egyéb járulékai, útiköltség-térítése, amennyiben a tanuló gyakorlati képzését és felügyeletét elláté dolgozó a hozzájárulásra kötelezettel munkaviszonyban áll,

  • csoportos gyakorlati képzést szolgáló tárgyi eszközök stb. beszerzése, karbantartása,

  • az alapképzés célját szolgáló tanműhelyek bérleti és közüzemi díjai.

2006. január 1-jótől a felsorolt pénzügyi kedvezményeken túl a gazdálkodé szervezet tanulónként havonta a minimálbér 24§-%-ával csökkentheti az éves adóalapját. Továbbá a 2003. évi XXIX. törvény alapján a minimálbér 20%-a tanuló/tanév anyagköltség is elszámolhaté, amennyiben van még fedezete a szakképzési hozzájárulásból. Hiány-szakképesítések esetében a minimálbér 40%-a tanuló/tanév anyagköltség számolhaté el.

2007. áprlisától tanulószerződéses tanulónként  15.000 Ft/év számolhaté el adminisztráciés költségként. (Nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 50 %-át.)

Fontos kiemelten megjegyezni, hogy a gyakorlati képzésért a gazdálkodé nem kérhet és nem fogadhat el pénzbeli térítést a tanulótól vagy szülőjótől. A törvény megszegőjót a kamara eltilthatja a gyakorlati képzéstől.

    Időgép - Ez történt ezen a napon!


2010.

- Elfogadva - Aki nem nyilatkozik, az automatikusan visszakerül az állami nyugdíjrendszerbe

- Jövőre 200 pályázat jöhet

- Nem elég alkalmazkodóképességünk

- A KDNP benyújtotta javaslatát: a vasárnap legyen pihenőnap

2009.

- Felértékelődött a közmunka

- 120 új álláskereső

2007.

- Őstermelőknek is kell adószám

- Több mint 50 ezer álláshelyet kínált az ÁFSZ

- Biztosítási jogviszony 2008-tól

2006.

- Zárás elõtt a SAPARD-program

- Becsapott magyar munkavállalók Valenciában

- Közösen kell fellépni a feketemunka ellen

2004.

- Díjazták az év legjobb cégneveit

- Nincs bérmegállapodás

- 4,5 százalékkal nõ a családi pótlék

Ön a 148461 olvasó. Köszönjük!

 
 

 
 
    Hozzászólás
Ha hozzá kíván szólni cikkeinkhez és még nem regisztrálta magát, ide kattintva megteheti.
Amennyiben regisztrált felhasználónk, a belépést követően megteheti hozzászólását.

Felhasználónév:
Jelszó:
Elfelejtett jelszó | Szeretnék regisztrálni!
 
    Pályázat kereső
Adjon meg keresőszót:
 
    Álláskereső
Írja be a keresett munkakört:
 
    Bérkalkulátor
A munkavállaló havi bruttó bére
(legalább 10.001,- Ft):
 
    Fogalomtár
Írja be a keresett fogalmat:
H I R D E T É S


A szerkesztőség fenntartja magának a jogot arra, hogy a hozzászólási jogot megvonja, amennyiben a felhasználó durva, trágár, másokra sértő kifejezéseket használ, illetve hozzászólása a jóerkölcs etikai normáit megsérti.

H I R D E T É S


N E M Z E T I    F O G L A L K O Z T A T Á S I    S Z O L G Á L A T    (NFSZ)


F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 34.228.30.69