látogató számláló

 
 

M-T MUNKAÜGYI TANÁCSADÓ IRODA

H I R D E T É SHozzáférés
Felhasználói név:
Jelszó:


Regisztráció
24 óra
Történelmi mélyponton a szlovák munkanélküliség
Magyarországon gyárthat motorokat a Peugeot
Kudarcnak tűnik a kormány Első albérlet programja
A nem dolgozók döntő többsége nem is akar dolgozni
Egymillió munkahely
Álláshelyek (2010.05) 3 756 000 fő


Cél
- Álláshelyek (2020.05) 4 756 000 fő
- Havi új álláshelyek száma 8 333 fő
- Napi új álláshelyek száma 273 fő


Eltelt hónapok száma 92 hónap
Eltelt napok száma 2764 nap


Aktuális
- Álláshelyek 4 273 000 fő
- Havi új álláshelyek 5 619 fő
- Napi új álláshelyek 187 fő


Új munkahelyek száma 517 000 fő
Cél - Időarányos új munkahelyek száma 756 638 fő


Célállapot -239 638 fő
Ajánlott hírek
2017 évi változások összefoglalója - Munkaszüneti napok
Megjelent a minimálbér rendelet
8 órában is dolgozhatnának megváltozott munkaképességű személyek
Közfoglalkoztatásból a versenyszférába
Pályázati lehetőségek rugalmas foglalkoztatásra
Foglalkoztatás bővítő programok indulnak idén is
Foglalkoztatást érintő változások 2016 január 1 napjától
Minimálbér - Bérminimum 2016
111 ezer forint lesz a minimálbér jövőre
Foglalkoztatási minimum bevezetését tervezik
Legolvasottabb
Rendes szabadság, alapszabadság, pótszabadság szabályai
Műszakpótlék, éjszakai pótlék szabályai
Vasárnapi munkavégzés szabályai
Rendkívüli felmondás szabályai
Távolléti díj
Megjelent az Erzsébet kártya rendelet
Felmentés a munkavégzés alól, munkabér a felmentési idő alatt
Végkielégítés szabályai
2012 változásai a foglalkoztatást közvetlenül érintő területeken
Foglalkoztatás helyettesítő támogatás szabályai 2011. szeptember 1-től
Munkaerőpiaci adatok
Erős létszámleépítés agrárcégnél
Tovább javultak a foglalkoztatási adatok
A munkanélküliség 6,4 százalékra csökkent
A foglalkoztatottak átlagos létszáma 4 millió 251 ezerre nőtt
306 ezer főre csökkent a munkanélküliek száma
111 ezer fővel dolgoznak többen, mint egy évvel ezelőtt
4 millió 142 ezer fő volt a foglalkoztatottak létszáma
22 éves csúcson van a foglalkoztatás
Az NFSZ adatai szerint 395,2 ezer nyilvántartott álláskereső volt hazánkban
7,4% a munkanélküliségi ráta
Legfrissebb pályázatok
Álláshirdetések
Szavazás
Jelenleg nincs folyamatban levő
szavazásunk.

Korábbi szavazások
Munkajog
Tájékoztató, annak kötelező tartalmi elemei
Rendszeres Szociális Járadék
Munkarend, munkaidő beosztás illetve annak közlése
Bérezési rendszer, bérfizetés
EU Kék Kártya
Államilag finanszírozott második szakképesítés - 2015.09.30. napjáig
Munkaviszony megszüntetése
Rehabilitációs járadék
Járulék megszűnése, mértéke, fizetés felső és alsó határa
Tanulmányi szabadság

Adatkezelési szabályzat

Ön a 116007 látogatónk ezen az oldalunkon!

A regisztrált felhasználók személyes adatainak kezelése, a személyes adatok védelme

Az oldal kezelõje a M-T Tanácsadó Kft (Szolgáltató) a felhasználók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi elõírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról,fake rolex uk megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az egyéb hatályos jogszabályok adat-és titokvédelmi rendelkezéseinek érvényre juttatásához szükségesek.

A Szolgáltató elkötelezi magát a felhasználók személyes adatainak oly módon történõ kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körûen eleget tesz. A regisztráció elküldésével a regisztrált felhasználó elfogadja a Szolgáltató Adatkezelési és szolgáltatás igénybevételi szabályzatát.

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a hírlevelekl a kialakított online rendszer alapján,fake watches kizárólag megrendelés alapján kerülnek kiküldésre, kéretlen elektronikus hirdetést nem tartalmaz és a jövõben sem tartalmazhat. Amennyiben ezzel kapcsolatosan bármilyen észrevétele van "Kapcsolat" oldalunkon írja meg részünkre.

Az elektronikus hirdetésekre vonatkozó szabályokat tartalmazó az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint információs társadalommal összefüggõ szolgáltatások egyes kérdéseirõl szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.) 2008. szeptember 1-jétõl hatályos szabályozása alapján készült.

1. A személyes adatok kezelésének jogi háttere

Szolgáltató által végzett adatkezelésre elsõsorban az alábbi jogszabályokban rögzített rendelkezések az irányadóak:
A személyes adatok védelmérõl és a közérdekû adatok nyilvánosságáról szóló 1992.replica watches évi LXIII. törvény;
A hírközlésrõl szóló 2001. évi XL. törvény VIII. fejezetében foglalt rendelkezések;
A hírközlési szolgáltató adatkezelésének különös feltételeirõl, a hírközlési szolgáltatások adatbiztonságáról, valamint az azonosító kijelzés és hívásátirányítás szabályairól szóló 253./2001. (XII. 18.) Korm. rendelet.

2. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezésük

Szolgáltatás: a munkavilaga.hu. szerverén üzemeltetett szabad hírlevél szolgáltatás

Személyes adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: "érintett" vagy "elõfizetõ") kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható,replica watches uk az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megõrzi e minõségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható;

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatok gyûjtése, felvétele és tárolása, feldolgozása, hasznosítása (ideértve a továbbítást és a nyilvánosságra hozatalt) és törlése. Adatkezelésnek számít az adatok megváltoztatása és további felhasználásuk megakadályozása is;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési mûveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a mûveletek végrehajtásához alkalmazott módszertõl és eszköztõl, valamint az alkalmazás helyétõl.

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetõvé teszik;

Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhet?vé teszik;

Adatkezelõ: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki,fake watches uk vagy amely a személyes adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, illetõleg a végrehajtással adatfeldolgozót bízhat meg. Kötelezõ adatkezelés esetén az adatkezelés célját és feltételeit, valamint az adatkezelõt az adatkezelést elrendelõ törvény vagy önkormányzati rendelet határozza meg;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkezõ szervezet, aki, vagy amely az adatkezelõ megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi;
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges;

Közvetlen üzletszerzés: azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítõ szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) el?mozdítása érdekében.

3. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre,replica watches az adatkezelés jogcíme, célja és az adatkezelés idõtartama

Az felhasználók személyes adatainak kezelésére a szolgáltató két esetben jogosult:
ha az adatkezeléshez a felhasználó a regisztrációkor, vagy a szolgáltatások fennállása alatt bármikor hozzájárul;
ha az adatok kezelését törvény elrendeli.
A szolgáltató, illetve a szolgáltató megbízása alapján az adatfeldolgozó által végzett adatkezelés, illetve adatfeldolgozás az alábbi táblázatban található regisztrált adatokra terjed ki.

 

személyes adat megnevezése

 
Az adatkezelés jogcíme

 
Az adatkezelés célja/idõtartama***

 
A felhasználó neve (cégszerû megnevezése), címe (lakóhely, tartózkodási hely, székhely)
 
a felhasználó hozzájárulása
 
A szolgáltatás igénybevétele, az áruházban történõ rendelés azonosítása céljából.
 
A felhasználó számlázási címe (amennyiben eltér a lakhelytõl/tartózkodási helytõl)
 
a felhasználó hozzájárulása
 
Áruház szolgáltatás igénybevételéhez a számlázási cím, amennyiben nem egyezik a címmel.
.
A felhasználó email címe
 
a felhasználó hozzájárulása
 
A szolgáltatás igénybevétele,fake watches az áruházban történõ rendelés azonosítása céljából, tudományos, közvélemény vagy piackutatás, valamint direktmarketing tevékenység folytatása céljából / a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
 
A felhasználó telefonszáma,
 mobiltelefon száma
 
a felhasználó hozzájárulása
 
A szolgáltatás igénybevétele, az áruházban történõ rendelés azonosítása céljából, tudományos, közvélemény vagy piackutatás, valamint direktmarketing tevékenység folytatása céljából / a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig.
 
Nem természetes személy elõfizetõ esetén a kapcsolattartó
személy neve és telefonszáma
 
a felhasználó hozzájárulása
 
a felhasználói szerzõdés teljesítésének az elõsegítésére irányuló együttmûködés, illetve a felhasználói szerzõdés figyelemmel kísérése a szerzõdésszerû teljesítés érdekében / a szerzõdésbõl adódó jogok és kötelezettségek elévülését követõ 1 évig.
 
Felhasználó hozzájárulása szerinti személyes adatoka felhasználó hozzájárulásatudományos, közvélemény vagy piackutatás, valamint direktmarketing tevékenység folytatása céljából / a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig

 

4.replica watches A szolgáltató adatkezeléssel kapcsolatos további elõírásai

4.1. A szolgáltató jelen szabályzatban említett alkalmazottai, alvállalkozói és megbízottjai a szolgáltatóval azonos adatvédelmi és titoktartási kötelezettség teljesítésére kötelesek. A mindenkori alvállalkozók és megbízottak neve, címe, illetve egyéb szükséges adatai és az adatkezelés célja megtalálhatóak a szolgáltató adatkezelési biztosánál.

4.2. A felhasználói szerzõdés megkötésével egyidejûleg a felhasználó feltétlen hozzájárulását adja a jelen szabályzatban részletezett szolgáltató általi adatkezelési gyakorlathoz.

4.3. A szolgáltatónak a felhasználó személyes adatait védenie kell, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás, törlés, sérülés, megsemmisülés ellen, illetve egyéb adatait is törlés, illetõleg sérülés, megsemmisülés ellen.

4.4. A felhasználó köteles minden tõle elvárhatót megtenni személyes adatainak védelme érdekében.

4.5. A személyes adatoknak a jelen szabályzatban foglaltaktól eltérõ használata miatt a szolgáltatót nem terheli semmilyen felelõsség akkor, ha az, vagy az abból származó kár a felhasználó szándékos vagy gondatlan magatartásából származott,replica breitling uk illetve ha a szolgáltató a jelen szabályzatban foglalt rendelkezések szerint járt el.

5. A szolgáltató általános adatkezelésre vonatkozó gyakorlata

A Szolgáltató a személyes adatokat elsõsorban az alábbiakban bemutatott tevékenységek kapcsán kezeli.

5.1. A felhasználó személyes adatait a szolgáltató a regisztrációt követõen jogosult rögzíteni nyilvántartó rendszereiben. A személyes adatok kezelésének célja, a regisztrált felhasználók tájékoztatása.

5.2. A felhasználó adatainak a szolgáltató nyilvántartó rendszereiben történõ rögzítését követõen a szolgáltató minden, a felhasználó egyértelmû azonosítását igénylõ, harmadik személy általi megkereséssel kapcsolatos ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását csak a felhasználó személyes adataival,replica watches illetve ügyfélszámával történõ azonosítást követõen jogosult végrehajtani.

Amennyiben a személyes adatokra történõ rákérdezés, illetve a személyazonosítás nem ad megfelelõ bizonyosságot a felhasználó nevében jogszerûen eljáró fél személyének azonosítására, úgy a szolgáltató jogosult az ügyfélkapcsolati tevékenység ellátását további, nem személyes adatok egyeztetéséhez, illetve egyéb eseti feltételek teljesüléséhez kötni.

6. Reklamációkezelés / hibabejelentés

A szolgáltató a reklamációkkal kapcsolatos bejelentést, a megkeresés formájától függõen személyesen, telefonon vagy részletezett azonosítást követõen fogadja és válaszolja meg.

7. Piackutatás

A regisztrációval a felhasználó hozzájárul ahhoz, a díjmentesen igénybe vehetõ szolgáltatások során regisztrált személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltató tudományos, közvélemény- vagy piackutatás, valamint direkt marketing céljából kezelje, illetve szigorú adat- és titokvédelmi szabályok betartása mellett harmadik személyek számára továbbítsa.

8. Egyéb

A felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy a szolgáltató a személyes, illetve egyéb adatait a szolgáltatás minõségének javításához, fejlesztéséhez,omega replica uk továbbá a felhasználói érdekek figyelemmel kísérése és érvényesítése céljából valamint a szolgáltatás nyújtásával és igénybevételével kapcsolatos tájékoztatási tevékenységének megvalósítása céljából felhasználja.

Az adatkezelés idõtartamának lejártával a felhasználó személyes adatait a szolgáltató az érintettel történõ beazonosítást a továbbiakban lehetetlenné tevõreplica rolex uk módon törölni köteles.

9. A szolgáltató adatvédelmi felelõse

Mózes Györgyi

Ügyvezetõ Igazgató

 

agoda coupon applevacations promo code booking.com coupon codes cheapoair promo codes citypass discount hotels.com coupon code extendedstayamerica coupons homeaway coupon code onetravel coupon code onthebeach voucher codes newyorkpass promo code priceline coupon code

 
 
 

F O N T O S A B B    S Z A K M A I    I N T É Z M É N Y E K ,   S Z E R V E Z E T E K !

P A R T N E R E I N K

H-2600 Vác, Szivárvány utca 56.
H-2133 Sződliget, Mátyás király utca 55.

Kapcsolat

A feladó neve:


Feladó e-mail címe:


Az üzenet tárgya:


Az üzenet:

Még karaktert írhat.

ipcimed.hu Az Ön IP címe (kizárólag tájékoztató jellegű információ): 54.80.157.133